Det er drømmen om det umulige, der skaber det mulige

Særlig patienterstatning

Du har fået sådan et skrummel af en nakkestøtte på. Du skal gå med den i mindst en måned. Måske længere. Det er ret irriterende for dig. Men du ved, at lægen har ret. Du har også fået besked på, at du ikke må overanstrenge dig. Du er absolut i højrisikogruppen for stress. Grunden til, at du risikerer at få stress, er, at du faldt på det glatte (nyvaskede) gulv på arbejdet, og nu ikke kan være aktiv. Du er sygemeldt, og din arbejdsgiver er bestemt ikke glad. Ingen ved, hvornår du kan komme tilbage på arbejde.

Arbejdsskade giver erstatning

Selvfølgelig er din arbejdsgiver med på, at du skal have arbejdsskadeerstatning. Det var jo en ulykke på din arbejdsplads. Men hvor stor den bliver, kan ingen sige endnu. Du har selvfølgelig talt med den arbejdsskade advokat, som hjælper dig med det. Han har fortalt dig, at I også skal have sat gang i en sag om patienterstatning. Det viste sig jo, at personalet på hospitalet ikke fik tjekket dig for piskesmæld også. De opererede dig ’kun’ i hoften, som brækkede under faldet. Det er piskesmældet, du døjer med lige nu – med den der nakkestøtte. Din advokat, som er specialiseret i arbejdsskader, ved ikke så meget om patienterstatninger, men han er overbevist om, at I har en sag, som du også skal have erstatning for. Han samarbejder derfor med en anden advokat fra firmaet om det. Han har orienteret ham om, at der absolut er grundlag for at lave en klage over læge, som vil blive hørt og som patientklagenævnet helt sikkert vil tage aktion på.

Ender det med patienterstatning?

Egentlig er du lidt ligeglad med om det bliver patienterstatning eller arbejdsskadeerstatning – eller begge dele – der kommer på tale. Du vil bare gerne have det overstået med de lange procedurer. De er jo trættende alle de der samtaler med advokaterne, forsikringsselskaberne og patientklagenævnets eksperter. Du er dog glad for, at dine to erstatningsadvokater arbejder så godt sammen. Det sikrer jo, at du får den størst mulige (de størst mulige?) erstatning, som du har ret til.

Mange udgifter

De har nævnt, at du skal have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – helt sikkert. Du skal også have erstatning for de udgifter, du allerede har haft til medicin og genoptræning. Ja, der er mange forskellige poster, som du skal have erstatning for. Men lige nu, så venter advokaterne på lægerne og fysioterapeuterne, der behandler dig lige nu.

Du er stadig i genoptræning. Ingen ved, om du vil få et varigt mén. Der kan være noget med, at du kommer til at halte efter den der hofteoperation. Selv om lægerne gjorde deres bedste, så er det ikke altid, at en hofte vil kunne komme tilbage til fuldt vigør. Det kan få betydning for dit job. Vil du kunne varetage det, når du får lov til komme tilbage til arbejdet? Hvis det ikke er tilfældet, så skal en del af den arbejdsskadeerstatning bestå af erstatning for delvist tabt arbejdsevne. Det kan også komme på tale, at du skal have erstatning for fremtidige udgifter til medicin og terapi, omskoling, specielt udstyr (fx en særlig kontorstol), mv.