Det er drømmen om det umulige, der skaber det mulige

Sexdating vinder frem som dating niche

Sexdating vinder frem som dating niche. Vi lever i en verden hvor den faste kernefamilie er ved sit ophør. De fleste bliver gift og skilt og gift igen. Med den usikkerhed som dette skaber er sexdating blevet et nyt udtryk indenfor datingverdenen.

Sexdating kan nemlig noget andet end de andre dating typer – det holder dig ikke op på noget. Alligevel bliver sexdating set som en niche indenfor dating. Det tyder på, at det stadig ikke helt er en omtalt ting i vores samfund at date for sex’ens skyld. Men det er egentlig synd, da sex jo både er rart og godt for helbredet. Og det er nok også derfor, at det er ved at vinde frem i forbindelse med internet dating. For de seneste undersøgelser viser nemlig at sexdating vinder frem som dating niche. Og det er der flere, der er begejstrede omkring. Sexdating kan nemlig det helt unikke, at det er uforpligtende og fleksibelt i forhold til arbejdstider eller tider med delebørnene. Samtidig er der intet i sexdating der forpligter mere end du har lyst til og det er nok en af grundende til at det vinder mere og mere frem.

Dating nicherne er utallige men ofte fremstår de som statiske og har ikke stor fleksibilitet i hverken tidspunkter eller i udformning. Ofte påtager personerne, der tager på dates nogle roller, som de ønsker at være i samfundet. Der er sexdating en hel anden slags af disse nicher. Her kan man sagtens påtage sig en rolle, men det er en fiktiv rolle i form af at den lægger sig til sex og ikke til at fremstå som en person man ikke er. Derfor giver det en anden slags frihed at gå på sexdating end i de andre dating nicher. At sexdating vinder frem har nok også noget at gøre med, at man føler at ens sociale netværk er stort nok. Men den omsorg som ofte følger med i den ene eller anden udformning under sexdating gør, at man får tilfredsstillet nogle andre behov end dem ens sociale netværk kan tilfredsstille. Og det er derfor at sexdating vinder frem som dating niche. Men det store spørgsmål er så om det kan stå i stedet for de andre dating måder. Det spørgsmål kan kun besvares ved at sige, at sexdating er en slags måde at date på og det er derfor individuelt om hvorvidt, sexdating er for dig som person. Ikke alle er til det, men på den anden side kan det være at de skulle prøve sexdating for at undersøge en side af sig selv, de ikke har set før i dating verdenen.

Med det at sexdating vinder frem i dating verdenen bliver det også tydeligt, at der er en stor efterspørgsel efter noget andet end den traditionelle dating metode. Så selvom sexdating i øjeblikket bliver set som en dating niche, er det ikke sikkert, at det fortsætter sådan ret lang tid endnu. Tværtimod ser vi nok at sexdating i endnu højere grad vinder frem som en måde at date på, sådan at det i fremtiden nok bliver en af de mest brugte måder at finde en sexpartner på og at opleve den intimitet som vi alle behøver.