Det er drømmen om det umulige, der skaber det mulige

Indretningsopgave

Det er en opgave uden ret mange bindinger, fortalte min kæreste Laura, da hun kom hjem fra sit arbejde for nogle dage siden. Laura er godt i gang med sin uddannelse som indretningsarkitekt, men har endnu godt et års tid tilbage af uddannelsestiden. Alligevel er hun ny blevet hyret af en af sin fars gode venner, der driver et hotel her i byen.

Sagen er, at hotellets konference- og festsal skal renoveres og moderniseres, så den kommer til at leve op til moderne standard, hvilket den i parentes bemærket også trænger til. Og Laura har fået meget frie hænder med hensyn til at udarbejde et udkast til, hvordan det kan gøres. Hotelejeren har dog på forhånd ønsket, at den store sal skal indrettes, så den kan deles op i flere mindre rum, så der kan holdes flere møder eller andre arrangementer på samme tid.

Jeg sad her i dag og kigge nysgerrigt på nogle tegninger, Laura er begyndt at udarbejde. Jeg var ikke helt klar over, hvad de enkelte symboler står for, så jeg bad hende om en forklaring.

Ser du, fortalte hun, de her zigzag streger angiver, at der skal monteres foldevægge på de steder. På den måde bliver det muligt at dele salen op i tre adskilte rum, hvilket er muligt, fordi der i forvejen er tre døre ind til salen fra den pejsestuen, der grænser op til festsalen.

Og så har jeg tænkt, fortsatte Laura, at der udenfor festsalen skal placeres en receptionsdisk, der skal fungere som et modtage-sted, så hotellets personale kan dirigere gæsterne ind i det rigtige rum, når der er flere arrangementer samtidigt.

Noget af det, jeg pusler med lige nu, fortsatte Laura, er, om der skal være plads til en talerstol i alle de tre rum, men det må til syvende og sidst være op til hotelejeren selv at bestemme, men hvis sådan en talerstol skal stå der permanent, vil den selvfølgelig optage noget plads. Men der er naturligvis mulighed for at trække den helt ind i et hjørne og så skjule den diskret ved hjælp af en ganske almindelig rumdeler, når den ikke skal bruges. Vi fandt de bedste rumdelere her i øvrigt.

Hun pegede på tegningen og sagde, at i rummet i den ende af salen, hvor der i forvejen er en form for lav scene til brug for et lille orkester, når der skal festes i salen, har hun tænkt sig at bibeholde scenen, og på den er det helt naturligt, at have en talerstol stående.

Men kan du huske, spurgte hun mig, da vi var til et sølvbryllup i den sal sidste år, hvor der netop var et band, der spillede til dans, at vi talte om, at der er en elendig akustik i festsalen. Det huskede jeg tydeligt og spurgte, om der er noget, man kan gøre ved det.

Ja sagtens, forklarede Laura. I det her tilfælde er jeg sikker på, at man kan skabe en god akustik i salen ved at klæbe nogle specielle plader på loftet, så jeg vil håbe, at hotellets budget kan rumme sådan nogle.